Munkavédelmi jogszabály 2024, cégvezetők, vállalkozók figyelem, munkavédelem jogszabály változás 2024-ben.

Munkavédelmi jogszabály változás 2024munkavédelmi jogszabályváltozás 2024

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az oktatási ismeretanyagot tartalmazó oktatási tematikát február 1-ig közzéteszi.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXVIII. törvény.

Munkavédelem, munkaegészségügy 2024.

Miniszteri rendeletek

55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

A foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről.

56/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

58/2023. (XII. 28.) GFM rendelet.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról

59/2023. (XII. 28.) GFM rendelet.

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló

60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet.

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról,

61/2023. (XII. 28.) GFM rendelet.

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának, minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról

62/2023. (XII. 28.) GFM rendelet.

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról.

63/2023. (XII. 28.) GFM rendelet.

 

Munkavédelmi jogszabály változás 2024.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról, elérhető itt

64/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.

65/2023. (XII. 28.) GFM rendelet

Forrás: OMMF

Önnek is segítünk, hogy ne kapjon akár százmillió forintig is terjedő munkavédelmi bírságot.

Hívja a +36-30-261-01-52 telefonszámon, Juhos Andor szakmai vezetőt.

A munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors megoldás kell telefonáljon!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam accumsan est at tincidunt luctus. Duis nisl dui, accumsan eu hendrerit sit amet, rutrum efficitur lacus.

Amy Adams
Creative Student

Over 12,000
5 Star Ratings

Rated 5/5 by 12,000 Students

Related Posts