Kockázatelemzés, országosan.

Garanciával,rugalmasan, sok év tapasztalattal.

Kockázatelemzés, melyik vállalkozásnál ellenőrizhetik?

Önnek is segítünk! Vállalkozás, fejlődés,siker.kockázatelemzés

A kockázatelemzést a munkavédelmi hatóság és a szakhatóságok az ellenőrzéskor kérhetik!

Szüksége van rá? Kéri hatóság?Ellenőrzés lesz ?Azt akarja, hogy cége vállalkozásánál ez is rendbe legyen?

Egy dokumentáció miatt nem szeretne elmarasztalást, nem szeretné,hogy vállalkozása, cége rossz megítélést kapjon.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Az Mvt. 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatelemzés, kockázatértékelés munkavédelmi dokumentációval.

A kockázatelemzés a munkavédelem, munkabiztonság területén alapvető dokumentációvá vált már a beruházók, megbízók is kérik.

A munkáltató a kockázatelemzést, kockázatértékelést,a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Előzetes kockázatelemzés, kockázatértékelés szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés több, nevesített követelményének meghatározásához is, például az egyéni védőeszközök kiválasztásához, a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzendő tevékenység módszereinek és a szükséges intézkedések meghozatalához.

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy külön jogszabály tartalmaz-e az Mvt. szerinti 3 éves határidőnél szigorúbb előírást, mivel adott esetben annak megfelelő időközönként kell újbóli kockázatelemzés, kockázatértékelés elvégzése szükséges az adott tényező vonatkozásában.

Mikor kell egy cég vállalkozás számára?

Kockázatelemzés: Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

Kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatelemzés, munkahelyi kockázatelemzés, időszakos felülvizsgálatok:

– rákkeltő anyaggal végzett tevékenység esetén: kétévente [26/2000. (IX.30.) EüM r. 4.§ (3) bekezdés],

– biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókat foglalkoztatóknál: évente [61/1999. (XII.1.) EüM r. 3.§ (3) bek.],

– a munkavállalókat érő zajterhelés meghatározásához: évente „felülvizsgálat” [66/2005. (XII. 22.) EüM r. 7. § (3) bek.],

– azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve: évente „aktualizálás” [22/2005. (VI. 24.) EüM r. 4. § (8) bekezdés]

A Munkavédelmi törvény szerint a a kockázatelemzés újbóli elvégzése szükséges:

1. az alkalmazott tevékenység,

2. a technológia,

3. a munkaeszköz,

4. a munkavégzés módja,

5. továbbá minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás, amely eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak.

A munkavédelmi törvény kiemelten ideérti, a munkaklíma terhelést; , a zajterhelést; , a rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

A kockázatelemzés elvégzése munkavédelmi, munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A kémiai biztonság területén bevezetett – az Mvt.-ben a kockázatértékelésre, kockázatelemzésre vonatkozóan meghatározott feladatokkal nagyrészt átfedésben lévő – „kockázatbecslést”az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

1. veszély azonosítása,

2. az expozíció-hatás összefüggés elemzése,

3. az expozíció becslése,

4. a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése

A kockázatok minőségi és mennyiségi értékelést követően a munkáltatónak a következőket kell eldöntenie:

1. a jelenlegi munkakörülmények kielégítik-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit;

2. milyen intézkedésekkel lehet a jelenlevő veszélyforrásokat megszüntetni, a kockázatokat pedig elfogadható mértékűre csökkenteni;

3. a kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt vannak-e.

A munkáltatónak intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok csökkentése érdekében, a felelős és a határidő megjelölésével.

A kockázatértékelést, kockázatelemzést minden esetben dokumentálni kell, akkor is, ha ennek során azt állapítják meg, hogy a kockázatokban nem történt változás és az alkalmazott intézkedések változatlanul meg-felelőek.

A dokumentumot a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Hívja a 0630/261-01-52 telefonszámot.